• شرکت کانتینت

  ایران و روسیه

  ایران و روسیه از گذشته تا امروز چند ماه پس از آتش بس ایران و عراق در اولین روز سال ۱۹۸۹ میلادی ـ ۱۱ …

 • شرکت کانتینت

  آغاز روابط ایران و روسیه

  تاریخچه روابط ایران و روسیه: آغاز روابط ایران و روسیه به‌صورت رسمی به سال ۱۵۲۱ میلادی در دوران صفویا…

 • زمینه‌های همکاری بین روسیه و ایران

  همکاری ایران و روسیه در سال‌های اخیر، دامنه نفوذ روسیه در کشورهای آسیای میانه و قفقاز، گرچه نسبت به …


توریسمآریا دختتجارت ایران و روسیهمحصولات