آرامگاه شیخ علی اسفراینی

آرامگاه شیخ علی اسفراینی
آرامگاه شیخ علی اسفراینی

استان خراسان شمالی به مرکزیت شهر بجنورددرشمال شرق ایراناست. بزرگترین شهر استان بجنورد است. این استان با مصوبه دولت در سال ۱۳۸۳ و پس از تقسیم استان خراسان به سه استان، ایجاد شد. مساحت این استان ۲۸۴۳۴ کیلومتر مربع است که از این نظر پانزدهمین استان ایران و جمعیت آن ۸۱۱۵۷۲ نفر می‌باشد. بجنورد پرجمعیت‌ترین شهر استان خراسان شمالی است و پس از آن شهر شیروان پرجمعیت‌ترین شهر استان خراسان شمالی است

User Rating: Be the first one !

About Content

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *