Iran and Russia

ایران و روسیه از گذشته تا امروز

چند ماه پس از آتش بس ایران و عراق در اولین روز سال ۱۹۸۹ میلادی ـ ۱۱ دی ۱۳۶۷ ـ نامه معروف و تاریخی امام‌خمینی خطاب به میخائیل گورباچف آخرین رئیس‌جمهور شوروی در زمینه مرگ کمونیسم و ضرورت پرهیز روسیه از اتکاء به غرب انتشار یافت و نمایندگانی از ایران- آیت‌الله جوادی آملی، محمدجواد لاریجانی و مرضیه حدیده‌ چی‌ دباغ- نامه بنیانگذار انقلاب را تسلیم گورباچف کردند.نامه ای که در آن آمده بود:« جناب آقای گورباچف، برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد… امروز دیگر چیزی به نام کمونیسم در جهان نداریم…»

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *