بازرگانی ممقانیان

این بازرگانی پس از دریافت اسناد و مدارک لازم جهت صادرات هر حمل و بارگیری از انبار صاحب کالا می تواند در گمرکات تهران یا بنادر کشور نسبت به اخذ مجوز صادرات و اظهار نامه صادراتی و حمل به کشور های مورد نظر صادر کننده اقدام نماید . با توجه به نظر مثبت کشور ایران در زمینه صادرات در حداقل زمان با کمترین هزینه انجام خواهد شد.

بازرگانی ممقانیان

اجداد و نیاکان ممقانیان از سال 1306 در امور واردات چای شروع به فعالیت نمودند و از سال 1314 در کشور هندوستان، شهر کلکته اقدام به دایر نمودن شعبه تجاری برای خرید چای نموده و به تدریج در واردات سایر محموله های تجاری اقدام نمودند
روسی

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *