دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه

دریاچه اُرومیه نام دریاچه‌ای در شمال غربی کشور ایراناست. طبق تقسیمات کشوری ایران، این دریاچه میان دو استانآذربایجان غربی و استان آدربایجان شرغی قرار گرفته‌است. مساحت این دریاچه در تابستان ۲۰۱۵ در حدود شش هزار کیلومتر مربع بود که در ردیف بیست و پنجمین دریاچه بزرگ دنیا از نظر مساحت قرار می‌گیرد. دریاچهٔ ارومیه، بزرگ‌ترین دریاچهٔ داخلی ایرانو دومین دریاچهٔ بزرگ آب شور دنیا است آب این دریاچه بسیار شور بوده است.

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *