Atrak River

Atrak River
Atrak River

اترک رودی خروشان و سیل‌گیر است که از کوه‌های هزار مسجدروستای یدک در خراسان رضوی شهرستان قوچان سرچشمه گرفته و در طول مسیر پس از گذر از دشت‌های قوچان ، شیروان و بجنورد در ناحیهٔ چات ، مرز ایران و ترکمنستان جاری می‌شود، پس از آن وارد خاک جمهوری ترکمنستان شده و در خلیج حستقلی به دریای خزرمی‌ریزد .

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *