قارچ ترافل (دنبلان کوهی)

قارچ ترافل (دنبلان کوهی)
قارچ ترافل (دنبلان کوهی)

طبقه بندی علمی

فرمانرو : قارچ ها

شاخه: قارچ های کیسه ای

خانواده : دنبلان کوهی

بر اساس تحقیقات انجام علمی انجام شده تا کنون تاثیرات آنتی بیوتیکی قارچ در برابر میکروب ها و عوامل بیماری زا، تاثیر آنتی اکسیدانی در برابر انواع عوامل سرطان زا و محافظت از کبد در برابر بیماری های کبدی به اثبات رسیده است.

این محصول دارای بیش از 15 نوع پروتئین و ویتامین های زیادی است که هیچ گونه دست کاری ژنتیکی توسط انسان و کود شیمیایی در آن به هیچ وجه به کار گرفته نشده است.

Product brand
چرم مریم


Fixed price
Ability to supply
500 عدد در day

Minimum order quantity
Terms of paymentCash
Terms of deliveryTelephone coordination
ColorCustom-made

User Rating: 4.7 ( 1 votes)

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *