Import and export of goods by sea

قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي : به وجود امدن كنوانسيون ها و توافق هاي چند جانبه دیگر که حاصل قانونمند شدن مناسبات بين المللي كشورهاست و محل تعهدات رسمي جهاني میباشد . اهميت اين گونه توافق ها از آن روست كه نه تنها دولت هاي عضو را به مراعات آن متعهد مي کند ، حتی معمولاً وسيله ارزشيابي و سنجش اقدامات دولتهاي غير عضو درصحنه مناسبات بين المللي هم مي باشد . به همين لحاظ مي توان آن ها را به عنوان معاهدات قانون ساز نيز شناخت .

قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي

سازمان ها و مجمع های ملي و بين المللي دريايي
دریا نوردی در دنیا هم اکنون روشی مناسب برای حمل و نقل کالا و بار و مسافر از طریق دریاها میباشد. با اینکه دریا نوردی هنوز هم مشکلاتی دارد اما خیلی از دشواری ها برطرف شده است و حتی ضرورت هماهنگی و همکاری بین کشور ها از سالها پیش مورد نیاز بود. با وجود اینکه بین بندرهای جهان روابط به شکل سنتی بود و خیلی از دریانوردان حتی تا اواخر قرن ۱۹ هم برای قانون مند کردن این رابطه های سنتی در سطح بین المللی تلاشی نکردند و دقیقا بعد از ان بود که کم کم در بندر های دنیا از قوانین و مقررات صحبت به میان امد.

Import and export of goods by sea
Import and export of goods by sea

نیاز به قوانین ثابت

که شاید مهم ترین دلایل این صحبت ها و نیاز به قوانین ثابت، توسعه و گسترش تجارت جهانی بود که این توسعه نتیجه انقلاب صنعتی بود که در دنیا با شتاب زیادی گسترش پیدا میکرد. کشور های انگلستان و فرانسه برای اولین بار در سال ۱۸۶۳میلادی ، مقرراتی را تدوین نمودند که هدف ان کاهش سوانح دریایی بود که در چندسال بیشتر کشور های دریایی ان را پذیرفتند .

قرق شدن کشتی تایتانیک در سال۱۹۱۲ و سانحه های مشابه ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی دریانوردی دانسته شد و بعد از ان هم در سالهای ۱۹۲۰تا۱۹۳۰ با ایجاد و به وجود امدن جامعه ملل یک فضای مناسب به وجود امد که به داوطلبان ایجاد سازمان بین المللی برای نظارت بر امور کشتیرانی جهانی جرات داد که عقاید خود را به صورت رسمی مطرح کنند.

درسال ۱۹۴۶ کمیسیون دائمی سازمان ملل متحد در کارهای حمل و نقل گزارش داد که ۵۲ توافق بین المللی در زمینه کشتیرانی وجود دارد که با این حال یک سازمان جهانی باری حل این مشکلات بسیار لازم و ضروری بود و دز ۱۹۴۸ با ایجاد یک کنفرانس، سازمان بین المللی دریانوردی تاسیس شد که براین اساس تمامی دریانوردان تحت نظارت یک موسسه بین المللی همه جانبه قرار گرفتند . در حقیقت این سازمان بین المللی یکی از واحد های تخصصی در سازمان ملل متحد است که در حال حاضر ۱۶۷ کشور در عضویت این سازمان قرار دارند .| قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي

اهداف سازمان بین المللی دریانوردی :

۱ -ايجاد يك نظام براي همكاري بين دولتها در زمينه مقررات ، طريقه عملكرد دولتها در خصوص انواع مسائل فني موثر در كشتيراني تجاري بين المللي ، ترغيب دولتها در تصويب كلي بهترين معيار عملي در مورد ايمني دريانوردي و جلوگيري و مهر آلودگي درياي به وسيله كشتي ها
۲-آماده سازي معاهدات ف موافقت نامه ها و ساير اسناد ، ارائه پيشنهاد مربوط به دولت ها و بر چسب مورد تشكيل كنفرانس هاي بين المللي به منظور تصويب آنها
۳-رسيدگي به كليه مسائل مربوط به دريانوردي كه ممكن است از طرف يكي از اعضا ء يا يكي از سازمان هاي تخصصي ملل متحد به سازمان محول گردد.
۴- تسهيل تبادل اطلاعات و مشورت بين كشورهاي عضو .
تشكيلات سازماني IMO
سازمان بين المللي دريانوردي از يك مجمع – يك شورا و چهار كميته اصلي با عناوين كميته ايمني دريانوردي –كميته حفاظت از محيط زيست دريايي – كميته حقوقي و كميته همكاريهاي فني تشكيل شده است .اين سازمان همچنين داراي كميته ديگري بنام كميته تسهيلات پيشرفت و توسعه كشتيراني و چندين كميته فرعي منتخب از كميته هاي اصلي مي باشد .
در اينجا بصورت خلاصه به مواردي از وظايف گروههاي تشكيلات سازماني اشاره مي كنيم :
وظايف سازمان مجمع:
۱-تدوين آيين نامه هاي داخلي مجمع

۲-ا نتخاب اعضاء شورا

۳- تصويب بودجه
۴- بررسي هزينه ها و تصويب حساب هاي سازمان
۵-و…

Sunday , January 30 2022

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

brand

International Transport Organizations

International Transport Organizations and Organizations

سازمانهایی که وابسته به حمل و نقل بین المللی اند : حمل و نقل کالا به …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *