پاک کننده نانو ارگانیک صفحه نمایشگرهای تصویری

پاک کننده نانو ارگانیک صفحه نمایشگرهای تصویری
پاک کننده نانو ارگانیک صفحه نمایشگرهای تصویری
-تمیز کننده گرد و خاک و اپر انگشت.

-آنتی استاتیک

-بدون الکل

-غیرقابل اشتعال

مدارک و افتخارات:

مجوز بهداشت

گواهی استاندارد خوداظهاری

گواهی حلال جهانی

گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل مالکیتهای صنعتی

گواهینامه نانو مقیاس

پروانه بهره برداری صنعتی

استاندارداCE
[table “123” not found /]

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *