چشمه بلقیس چرام

چشمه بلقیس چرام
چشمه بلقیس چرام

استان کهگیلویه و بویراحمد

این استان از نظر جمعیت و مساحت از استان‌های کوچک ایران است و درهر دو مورد دارای رتبه ۲۸ در بین سی استان می‌باشد. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرستان استان،شهرستان بویر احمد به مرکزیت یاسوچ می‌باشد.بزرگترین ایل در استان کهگیلویه وبویر احمد ایل تامرادی می باشد که بالغ بر یکصد وپنجاه هزار نفر جمعیت دارد.ومشتمل بر 40 طایفه برزگ وکوچک می باشد.این ایل از نظر سیاسی نقش مهمی در تاریخ بویراحمد داشته است.وهمپنین پنجمین ایل از نظر جمعیت در کشور محسوب می شود.

Abshar_cheshme_belghais_az_bala

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *