کالبونیت

کالبونیت فراورده ای کلسیم درا است که کلسیم مورد نیاز گیاه را تامین می کند( مانند کلسیم نیترات) در حالیکه شوری زمین را مانند گچ کاهش می هد( ANTISAR).

کالبونیت
کالبونیت

کالبونیت دارای حلالیت 100 در صد بوده و قابلیت کاربرد در انواع سیستمهای ابیاری بارانی غرقابی زیرسطحی و قطره ای را دارا می باشد.

Product brand
بنیامین اسپرت
Fixed price
Ability to supply
30 کارتن در day


Minimum order quantity1000
Terms of paymentCash
Terms of deliveryTelephone coordination
رنگسفارشی

User Rating: Be the first one !

About Content

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *