گیره های کارگاهی و صنعتی

گیره های کارگاهی و صنعتی

گیره های کارگاهی و صنعتی
گیره های کارگاهی و صنعتی
یکی از ضروریترین وسایل کارگاهی و آزمایشگاه اندازه گیری دقیق گیره کارگاهی و صنعتی میباشد و برای گرفتن و ثابت نگه داشتن قطعه استفاده می شود دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک می باشد.
Product brandایران پتک
Fixed price
Ability to supply5 million a year
Minimum order quantity1000000
Terms of paymentCash
Terms of deliveryTelephone coordination

Sunday , January 30 2022

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *