Шӱм Даты

Шӱм Даты
Шӱм Даты

خرمای کبکاب بیضی شکل بوده و در رنگهای مختلف از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره می باشد. این خرما نرم بوده و دارای رطوبت 18 درصدی می باشد. زمان برداشت این محصولات اوایل شهریور است. خرمای کبکاب در مناطق استان فارس می روید و به صورت با هسته و بی هسته برای مصارف مستقیم و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. تولید شده در بوشهر، فارس و یزد. خرمای نرم، به رنگ قهوه ای روشن.

Лӹмӹнок качкышымتاج داران


Дата остатка редактируйымаш
Ӹш поставкы30000 عدد در month

Пуымылан дӓ вӓрешӹштӹ условивлӓ
Тӱлӓш условивлӓЦилӓжӹ
Пуымылан срокна3 روز

Рейтинг Пользователь: Пӹтӓри ӹлӓш !

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *