ليفتر بيمار

ليفتر بيمار
ليفتر بيمار
بالابر بیمار بهترین گزینه به منظورسهولت جابجایی وحرکت وانتقال بیماران و افراد سالمند می باشدواز این وسیله میتوان در مراکز درمانی،بیمارستان ها و فیزیوتراپی ها استفاده نمود. ► ✺قابل جمع شدن کامل جهت حمل ونقل سریع ✺سهولت حمل وجابجایی بیمار ✺بلند کردن و جابجایی بیمار از تخت
[table “112” not found /]

Рейтинг Пользователь: Пӹтӓри ӹлӓш !

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *