کفش کودکانه

کفش کودکانه

کفش کودکانه
کفش کودکانه

کفش کودکانه تولید شده از مواد طبیعی برای کودکان نوپا تا مدرسه ای در مدلهای مختلف : کفشهای چرمی مناسب فصول مختلف سال ، کفشهای پارچه ای خانگی و کفشهای مناسب گردش

Лӹмӹнок качкышымتکاپوی سبز زنده رود
Дата остатка редактируйымаш2017-09-06
Ӹш поставкы5 تن در month
Пуымылан дӓ вӓрешӹштӹ условивлӓFCA ( تحویل کالا در مکان مشخص به حمل کننده در مبدا )
Тӱлӓш условивлӓCash ( نقدی ), TT ( انتقال تلگرافی پول ), LC ( اعتبار اسنادی )
Пуымылан срокна1 هفته

Рейтинг Пользователь: Пӹтӓри ӹлӓш !

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *