پرورش ماهی و میگو

پرورش ماهی و میگو

پرورش  انواع ماهی و میگو اعم از قزل الا ماهی سفید و خاویار و…

جهت دریافت مشخصات با ما تماس بگیرید.شرکت کانتینت دروازه ایران به روسیه Ооо континент