فلز مس

فلز مس

ارائه فلز مس در حجم های مختلف

جهت دریافت مشخصات با ما تماس بگیرید.شرکت کانتینت دروازه ایران به روسیه Ооо континент