دانه های قهوه ربوستا درجه یک

رطوبت: 12.5 درصد

دانه هاش شکسته: 2 درصد

بیشینه غربال: 18.90 درصد

افزونه: 0.5 درصد

Product brandمیلاد
brandbrand
Ability to supply100 تن در month
brandDAF ( تحویل در مرز کشور مبدا )
brand
brandCash

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *