رود لیله

رود لیله
رود لیله

لیله (در زبان کردی به معنای رودخانه‌ای گل‌آلود) رودی به طابتدول ۵۰ کیلومتر در ااستان کرمانشاه و کردستان که از دامنه شمالی کوه بندگاز در دهستان دولت آبادسرچشمه می‌گیرد که پس از عبور از چند روستا به همراه رود بزرگ سیروان و در ادامه رود زمکان، وارد قسمت انتهایی سد در بند بخان در عراق می‌شود.

User Rating: 5 ( 1 votes)

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *