Cave of Nakhjir Delijan

Cave of Nakhjir Delijan
Cave of Nakhjir Delijan

استان مرکزی

استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که از نظر پوشش جنگل‌های طبیعی بسیار فقیر است. سرانه جنگل در این استان شانزده برابر از سرانه آن در ایران پایین‌تر است. اما در جاده‌ای که به روستای کسرآصف کمیجان ختم می‌شود باغ‌های زیبایی وجود دارد که جنگل گونه‌اند و دست کمی از جاده چالوس ندارند و همچنین دره سرسبز وفس کمیجان که به طول ۱۵ کیلومتر می‌باشد و در مسیر ارتباطی کمیجان بسمت ساوه قرار دارد.

Sunday , January 30 2022

User Rating: 5 ( 3 votes)

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *