فربی بوم کریستالی

فربی بوم کریستالی
فربی بوم کریستالی
فربی بوم کریستالی (Furby Boom Crystal Series Orange to Pink)
فربی کریستالی از تخم بیرون می‌آید، برای او در کمد اسباب‌بازی‌هایتان جا باز کنید. این فربی باهوش را هرطور که می‌خواهید تربیت کنید و شخصیت او را شکل دهید. هر چه بیشتر با او سروکله بزنید، شما را بیشتر سرگرم می‌کند! عروسکتان را غلغلک دهید، با او
حرف بزنید، با دستانتان به او غذا دهید، آهنگ بگذارید، دمش را بکشید و خلاصه با این مخلوق جدید یک عالمه بازی کنید!
Product brandهيونداي
Fixed price
Ability to supply50,000 per year
Minimum order quantity10000
Terms of paymentCash
Terms of deliveryTelephone coordination

User Rating: 4.4 ( 1 votes)

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *