ماهی قزل آلا


Product brand

قزل آلای رنگین کمان
Fixed price
درخواست آخرین قیمت
Ability to supply
300 - تن سال
Minimum order quantity
80 تن
دسته بندی ها
دامپروری / پرورش ماهی و میگو
Terms of payment
Cash
Terms of delivery
FCA ( تحویل کالا در مکان مشخص به حمل کننده در مبدا )
brand
فوری

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *