2000 pieces per month

2000 pieces per month

2000 pieces per month
2000 pieces per month

نخ های طبیعی انواع مختلفی را دارند اما برخی از آنها در حرفه خیاطی کار آمد هستند و بازار فروش این محصول به خاطر وجود تولیدی های زیاد پوشاک در کشور بسیار داغ است.
نخ به رشته های بسیار باریکی گفته می شود که از در کنار هم قرار گرفتن و تاباندن الیاف به همدیگر تهیه می شوند. انواع نخ دو استفاده بسیار مهم دارد. یا از آن در تهیه بافت انواع پارچه استفاده می کنند که این کار در صنایع نساجی اتفاق می افتند و یا این که به عنوان دوخت و دوز انواع لباس از آن بهره می گیرند.
نخ ها انواع مختلفی را دارند که می توان در این نوشتار اشاره کوتاهی به آنها داشت.
نخ هایی که از الیاف طبیعی تهیه می شوند.
نخ هایی که از الیاف مصنوعی به دست می آیند.
نخ هایی که از ترکیب الیاف طبیعی و مصنوعی حاصل می شوند.

Product brandایران ترافل
brandbrand
Ability to supply200 کیلوگرم در day
brandEXW, DAF ( تحویل در مرز کشور مبدا )
brand
brandCash

User Rating: Be the first one !

About Content

Continent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *