گل گوگرد

Sunday , January 30 2022

توضیحات محصول:

اصلاح رنگ برخی از اقلام خشکبار، ضدعفونی برخی میوه ها، مبارزه (پیشگیری و درمان) سفیدک سطحی به وسیله گل گوگرد، استفاده در داروسازی، جهت ضد عفونی فضای مرغداری و دامداری، خوراک حیوانات نشخوار کننده

مشخصات محصول:

brand

میثاق

brand

brand

Ability to supply

3000 تن در year

brand

brand

brand

پودر

brand

2017-03-14

brand

20 روز

Terms of payment

TT ( انتقال تلگرافی پول )

About Content

Continent

brand

نانوپودر غیرسمی کشنده موش

توضیحات محصول: این محصول کاملا غیرسمی میباشد و برای هیچ موجودی اعم از انسان، دام، …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *