Яндыва иран мешкӹ

خراسان جنوبی شامل محدوده‌ای از خراسان بزرگ است که در سده‌های پیش Quhistan نامیده می‌شده‌است. شهرهای مهم ایالت قهستان، تون (Рая امروزی) و Каи بوده‌اند. Маркополый نیز در سفرنامه خود، از این منطقه با نام تونوکاین (تون و قاین) یاد کرده‌است.[۲]

در سده‌های اخیر و به ویژه از دوران Каджар، دو شهر Рая Доно Каи به دلیل حوادث طبیعی مختلف به تدریج موقعیت جمعیتی خود را از دست داده و Бирдженд مرکزیت و اهمیت بیشتری یافت.

تشکیل استان خراسان جنوبی به مرکزیت Бирдженд از سال ۱۳۴۲ مطرح بوده‌است و در سال ۱۳۸۳ و پس از سال‌ها کشمکش سیاسی این استان تأسیس شد. مرکز این استان جدید شهر بیرجند تعیین گردید. در زمان تأسیس این استان شامل سه شهرستان بیرجند، نهبندان و سربیشه بود. قاین در ابتدای تأسیس استان حاضر به پیوستن به خراسان جنوبی نشد و در محدوده خراسان رضوی باقی ماند.

در سال ۱۳۸۳ و پس از Провинция пайылаш Хорасан مباحثی در مورد الحاق Ghaen به خراسان جنوبی مطرح گردید و در نهایت در اواخر همان سال ۸۳ شهرستان قاین به استان خراسان جنوبی الحاق گردید.

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *