ریخته گری و فورج کاری

ریخته گری و فورج کاری

Лӹмӹнок качкышым شرکت ایران استنلس
Ӓкшӹ фиксированный
Ӹш поставкы 7000000 در سال
Заказ Минимальный 10000
Тӱлӓш условивлӓ Cash (نقدی)
Толмо срокна Верым конден

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Тенге Тергаш

Молибден

مولیبدن برند محصول شرکت پارس مولیبدن قیمت ثابت توانایی عرضه 4500000 در سال حداقل …

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *