فنرهای کششی

فنر کششی
فنر کششی

فنر های کششی با تحت کشش قرار گرفتن عملکرد،خود را انجام می دهد.

Лӹмӹнок качкышым
Ӓкшӹ фиксированный
Ӹш поставкы5000000در سال
Заказ Минимальный1000000
Тӱлӓш условивлӓЦилӓжӹ ( نقدی )
Толмо срокнаЫнгартышым Телефон

Рейтинг Пользователь: Пӹтӓри ӹлӓш !

Аравиштӹ гишӓн کانتینت

Контейнер

Вӓшештӹмӹ кодышы

Электронный почты адресем ак публикуяш тӹнгӓлеш. Лады ныр обязательный *